Thảo luận: Website wordpress nhiều plugins, nhiều nội dung, tại sao vẫn có những website chạy rất nhanh mà của em càng ngày càng chậm :(. Ai có giải pháp cả có phí lẫn miễn phí chia sẻ để cùng phát triển nhé

Thảo luận: Website wordpress nhiều plugins, nhiều nội dung, tại sao vẫn có những website chạy rất nhanh mà của em càng ngày càng chậm :(. Ai có giải pháp cả có phí lẫn miễn phí chia sẻ để cùng phát triển nhé
0

Câu hỏi từ Group FB:
Thảo luận: Website wordpress nhiều plugins, nhiều nội dung, tại sao vẫn có những website chạy rất nhanh mà của em càng ngày càng chậm :(. Ai có giải pháp cả có phí lẫn miễn phí chia sẻ để cùng phát triển nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/613681435999418/