Tham khảo ý kiến về việc viết các chức năng sử dụng lại

Tham khảo ý kiến về việc viết các chức năng sử dụng lại
0

Anh Em ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp mình làm sao để sử dụng lại các mã nguồn tương tự cho các dự án tiếp theo mà không cần phải code lại. (có thể viết nó thành module hay plugin thì có được không và cách tổ chức nó ra sao cho tối ưu nhất)

Bạn có thể gom nó thành plugin nhé, đa phần viết dựa vào file functions.php
Có thể tham khảo Plugin của WPVNTeam

1 Like