Tên miền có ảnh hưởng đến SEO ko ae nhỉ. Ví dụ làm về giáo dục thì mua .edu thì tốt hơn...

Tên miền có ảnh hưởng đến SEO ko ae nhỉ. Ví dụ làm về giáo dục thì mua .edu thì tốt hơn...
0

Câu hỏi từ Group FB:
Tên miền có ảnh hưởng đến SEO ko ae nhỉ. Ví dụ làm về giáo dục thì mua .edu thì tốt hơn…
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/558851954815700/