Team mình đang cần 3 bạn WordPresss/WooCommerc dev kinh nghiệm > 1 năm, làm online, mỗi ngày khoảng 1h. Mình cám ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Team mình đang cần 3 bạn WordPresss/WooCommerc dev kinh nghiệm > 1 năm, làm online, mỗi ngày khoảng 1h.
Mình cám ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/776330046401222/