tChào mọi người giờ em cứ add paypal vào woo làm cổng thanh toán là die paypal. MN có giải pháp thanh toán khác ko ạ😭

Câu hỏi từ Group FB:
tChào mọi người giờ em cứ add paypal vào woo làm cổng thanh toán là die paypal. MN có giải pháp thanh toán khác ko ạ:sob:
Nguồn: Redirecting...