Tàu ngầm trong group đã lâu nay ngoi lên chia sẻ với các bác cái code giúp tạo plugin wp nhanh gọn lẹ

Câu hỏi:
Tàu ngầm trong group đã lâu nay ngoi lên chia sẻ với các bác cái code giúp tạo plugin wp nhanh gọn lẹ, plugin này có tích hợp vuejs làm UI. Có script để build zip auto version các kiểu. Bác nào cần thì có thể tham khảo thử. Nếu hay thì cho em xin 1 start.

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Tàu ngầm trong group đã lâu nay ngoi lên chia sẻ với các bác cái code giúp tạo plugin wp nhanh gọn lẹ, plugin này có tích hợ...