Tạo Khu vực tiện ích con ở giữa Tiêu đề giữa Tiêu đề trang web và Khu vực tiện ích con bên phải của Tiêu đề

Trong bài viết này, tôi đang sử dụng một trong những plugin cực hay của mình “Genesis Widget Areas Generator”. Xem tất cả các bước bên dưới:

Tạo Khu vực tiện ích con ở giữa Header

Thêm nội dung trong khu vực tiện ích con ở giữa tiêu đề

 1. Điều hướng đến Giao diện -> Tiện ích
 2. Bạn sẽ nhận được khu vực tiện ích con mới "Header Middle"
 3. Kéo và thả tiện ích cần thiết trong khu vực này
 4. Bây giờ hãy làm mới trang web của bạn

Thêm một số CSS trong tệp style.css

Tôi đang thêm CSS sau vào tệp style.css. Bạn sẽ điều chỉnh CSS theo thiết kế trang web của mình.
/* ## Site Header Widget Areas
------------------------------------------------- */
.site-header .widget-area {
  float: right;
  margin-top: 0px;
  text-align: right;
  width: 38%;
}
.site-header .header-middle {
  float: left;
  margin-left: 15px; 
  width: 38%;
}
@media only screen and (max-width: 800px) {
 .site-header .header-middle,
 .site-header .widget-area {
  float: none;
  margin: 15px auto 0;
  width: 100%
 }
}