Tạo hiển thị số lượng bài viết trong danh mục & taxonomy

Tạo hiển thị số lượng bài viết trong danh mục & taxonomy
0

Hôm nay lễ rãnh rỗi mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm 1 chức năng nhỏ xíu vào website.
Đó là thêm số lượng sản phẩm hiện có trong danh mục bài viết , sản phẩm và các taxonomy khác luôn.
Bài viết này khá đơn giản, chỉ việc copy code và dán vào file functions.php là xong nha.

//count post + tax
	function tax_count($post_type, $taxonomy, $term)
	{
		$args = array(
			'post_type' => $post_type,
			'posts_per_page' => -1,
			'tax_query' => array(
				array(
					'taxonomy' => $taxonomy,
					'field' => 'id',
					'terms' => $term,
				))
		);
		$tax_query = new WP_Query($args);
		return ($tax_query->found_posts);
	}

Cách sử dụng vô cùng đơn giản:
Đến nơi cần hiển thị vào dán vào:

echo tax_count('product','product-category','id của danh mục');
Với : product: là post type
Với : product-category là danh mục của post type các bạn nhé.


Chúc các bạn thành công.