Tách Product Tabs thành các section riêng biệt

Ai đó giúp em tách các tabs ra riêng biệt trong theme flatsome với ạ, em cảm ơn