Sử dụng domain .vn để bán hàng cho người nước ngoài thì có hợp lý không các bác. .com bị ông lớn ôm mất rồi.

Sử dụng domain .vn để bán hàng cho người nước ngoài thì có hợp lý không các bác. .com bị ông lớn ôm mất rồi.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Sử dụng domain .vn để bán hàng cho người nước ngoài thì có hợp lý không các bác.

.com bị ông lớn ôm mất rồi.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/593684954665733/