Slider đẹp cho Elementor

Ai dùng Elementor gần như đều sẽ sử dụng slide của Elementor, tuy nhiên trong một vài trường hợp slide này hơi đơn giản, và không nhiều lựa chọn.
Qua quá trình làm nhiều dự án thực tế, mình đóng gói thành plugin với nhiều option hơn, giúp website đẹp hơn.
Hy vọng giúp ích cho các bạn.
Demo và download xem tại: