Site wordpress mình code vài 10% còn lại là 20 con pugin các thể loại Mọi người cho em xin hosting usa cấu hình như nào là chạy mượt ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Site wordpress mình code vài 10% còn lại là 20 con pugin các thể loại
Mọi người cho em xin hosting usa cấu hình như nào là chạy mượt ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/849734515727441/