Shoptimizer – Theme WooCommerce tối ưu tốc độ, chuyển đổi, SEO

Shoptimizer là sản phẩm chủ đạo của CommerceGurus với hơn 3 năm phát triển. Theme được thiết kế để tối ưu tính năng bán hàng trên WordPress / WooCommerce.

Điểm nổi bật của theme Shoptimizer

  1. Tốc độ
  2. Tối ưu chuyển đổi
  3. Tối ưu SEO

Tổng hợp 19 tính năng tăng chuyển đổi, hỗ trợ bán hàng

Bài đánh giá chi tiết: Shoptimizer - Theme WooCommerce tối ưu tốc độ, chuyển đổi, SEO - Hung Woo