Share JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Bản Mới Nhất

JNews là giao diện được thiết kế để phục vụ mọi nhu cầu của người sử dụng. Với JNews, bạn có thể khám phá những tính năng tuyệt vời nhất mà một website nên sở hữu. JNews cung cấp hơn 120 giao diện mẫu ở các lĩnh vực khác nhau như blog, tin tức.

Lưu ý: Trong file theme có folder “plugin” lấy để cài đặt nhé.

Link download: themeforest-jnews-one-stop-solution-for-web-publishing.zip - Google Drive