Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host

Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host
0

Muốn Seo hình ảnh bạn không thể thiếu thẻ Alt
Thẻ Alt được coi như thẻ chú thích với 1 hình ảnh trên website. Công cụ tìm kiếm không thể đọc cụ thể được hình ảnh của bạn chứa nội dung gì trong đó nhưng nếu bạn sử dụng thẻ alt=”chú thích” thì công cụ hình ảnh sẽ biết được nội dung bạn muốn đề cập

<img alt=”Du Lich Ha Noi” src=”du-lich-ha-noi.jpg” />

Ngoài thẻ alt bạn cũng cần lưu ý đến thẻ caption cho hình ảnh. Đây là thẻ bao bọc hình ảnh và mô tả hình ảnh bằng một đoạn văn ngắn gọn.

Tối ưu hóa tên tệp (filename)
Điều quan trọng thứ 2 đó là tên tệp của bạn phải đúng và có ý nghĩa chú thích, không nên để tên tệp với dạng IMG_001.JPG tên tệp phù hợp với slug bài viết trong WordPress đó là điều tốt nhất.
Nếu bạn có những hình ảnh gốc, sau đó đưa lên website của mình, đó là điều tốt nhất, tuy nhiên không hẳn lúc nào bạn cũng có được hình ảnh gốc trong máy ảnh của bạn. Vậy nên bạn thường sử dụng hình ảnh miễn phí có trên Google

Hình ảnh phải nằm trên hosting của bạn
Chính xác là như vậy, hình ảnh nằm trên hosting của bạn, sẽ tốt hơn cho việc seo hình ảnh, vì bạn không có link outs, và công cụ tìm kiếm dễ dàng tìm hình ảnh theo thư mục.
Khi bạn sử dụng hình ảnh miễn phí trên Google, chèn vào blog của bạn, bạn sẽ cần làm những công việc như sau:

  1. Tìm kiếm hình ảnh trên mạng
  2. Tải và lưu về máy tính
  3. Chỉnh sửa đổi tên hình ảnh
  4. Đưa lên upload ngược lại lên trang

Còn mình làm thêm một bước nữa: Nén file
Vào tiny.png.com rồi tải hình ảnh lên nén xong down xuống lại
Mình chỉ góp ý thêm thôi :sweat_smile:

Plugin đâu, tìm mãi ko thấy plugin nào cả.