sau khi backup website và cài bản backup đó lên host hoặc localhost thì hình ảnh trong thư viện nó trắng tinh. Và việc upload hình ảnh lên nó diễn ra rất lâu. Hix! ko biết có ai bị vậy chưa ạ ? Xử lý nó thế nào ạ ?

sau khi backup website và cài bản backup đó lên host hoặc localhost thì hình ảnh trong thư viện nó trắng tinh. Và việc upload hình ảnh lên nó diễn ra rất lâu. Hix! ko biết có ai bị vậy chưa ạ ? Xử lý nó thế nào ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
sau khi backup website và cài bản backup đó lên host hoặc localhost thì hình ảnh trong thư viện nó trắng tinh. Và việc upload hình ảnh lên nó diễn ra rất lâu.
Hix! ko biết có ai bị vậy chưa ạ ? Xử lý nó thế nào ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/687370965297131/