Sắp tới có job dựng website trong Shopify, ko biết group mình có ai chuyên nhận bên này không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Sắp tới có job dựng website trong Shopify, ko biết group mình có ai chuyên nhận bên này không ạ?
Nguồn: Redirecting...