Sắp Black Friday rồi. Có bác nào có deals gì ngon không?

Câu hỏi từ Group FB:
Sắp Black Friday rồi.
Có bác nào có deals gì ngon không?
Nguồn: Redirecting...