Sao woocommerce xử lý chậm quá nhỉ, cho sản phẩm vào giỏ hàng nó quay vòng 1 lúc rồi mới xong

Câu hỏi từ Group FB:
Sao woocommerce xử lý chậm quá nhỉ, cho sản phẩm vào giỏ hàng nó quay vòng 1 lúc rồi mới xong
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/846508472716712/