REPLACE ELEMENTS - Thay thế các element mặc định của Flatsome

1. Section - https://uxflat.com/ux-flat/sections/

Những chức năng bổ sung trong Section như: Repeat nếu bạn dùng hình ảnh nhỏ, Gradient từ mọi vị trí, Radius, Effects …

2. Banner - Banners – UX Flat

Tương tự Section nhưng bổ sung nhiều hiệu ứng Hover Background

3. Title / Devider - Title Devider – UX Flat

Khác với chức năng mặc định của hệ thống, bạn có thể tuỳ chỉnh được hàng trăm mẫu theo sở thích

các chức năng bổ sung thêm …Button / Gallery / Slider / Image / Blog Posts / Portfolio

Đối với phiên bản 2.4 trở về trước khi update bạn cần thay thế chỉnh sửa text như sau:

uxf_sections thành sections
uxf_text_box thành text_box
uxf_banner thành ux_banner
uxf_title thành title
uxf_divider thành divider
uxf_image thành ux_image
uxf_button thành button
uxf_slider thành ux_slider
uxf_blog_posts thành blog_posts