POPUP Ae dùng Plugin nào thấy Okei giới thiệu mình với ... Mình dùng Popup Marker bị lỗi, chưa biết xử lý như nào... #WPVN_Help

Câu hỏi từ Group FB:
POPUP Ae dùng Plugin nào thấy Okei giới thiệu mình với …
Mình dùng Popup Marker bị lỗi, chưa biết xử lý như nào…
#WPVN_Help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/691554768212084/