Plugin WP Security Audit Log - Ghi lại các thao tác trên web

WP Security Audit Log được xây dựng để giúp người dùng quản lý bảo mật trang web WordPress một cách toàn diện. Plugin này cung cấp một số tính năng quan trọng như:

  1. Ghi lại các hoạt động: Plugin giữ một bản ghi chi tiết về các hoạt động quan trọng trên trang web của bạn. Bạn có thể xem lịch sử chỉnh sửa, xóa, tạo mới nội dung, và thậm chí theo dõi các thay đổi cấu hình của trang web.
  2. Theo dõi người dùng: WP Security Audit Log cho phép bạn theo dõi hoạt động của từng người dùng trên trang web. Bạn có thể xem danh sách các hoạt động của từng người dùng cụ thể và kiểm tra sự thay đổi quyền hạn của họ.
  3. Cảnh báo và thông báo: Plugin cho phép bạn cấu hình các cảnh báo và thông báo qua email. Bạn có thể nhận thông báo ngay khi có hoạt động đáng chú ý hoặc sự kiện bảo mật xảy ra trên trang web.
  4. Tìm kiếm và lọc: WP Security Audit Log cung cấp công cụ tìm kiếm và lọc linh hoạt. Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm các hoạt động cụ thể, lọc theo loại sự kiện, thời gian, người dùng, và nhiều tiêu chí khác.
  5. Bảo mật mở rộng: Plugin này hỗ trợ tính năng bảo mật mở rộng như ghi lại các hoạt động trong tệp tin, giám sát thay đổi cấu hình hệ thống, và ghi lại các hoạt động liên quan đến các plugin.

WP Security Audit Log là một công cụ quan trọng để giám sát và bảo vệ trang web WordPress của bạn. Bằng cách sử dụng plugin này, bạn có thể nắm bắt được các hoạt động quan trọng, phát hiện sớm các mối đe dọa bảo mật, và hạn chế rủi ro cho trang web của mình.

Để biết thêm chi tiết và tải plugin, bạn có thể truy cập đường dẫn gốc: