Plugin truy xuất nguồn gốc

Plugin truy xuất nguồn gốc
0

Mình tìm plugin khi khách truy cập vào trang sản phẩm nhập mã. được in trên bao bì sẽ thấy được Ngày Sản Xuất, Hạn Sử Dụng của sản phẩm để kiểm tra có trùng khớp với trên bao bì không (kiểm tra trực tiếp trên trang sản phẩm)
1 Sản phẩm có thể tạo nhiều mã truy xuất khác nhau