Plugin Temporary Login Without Password - Đăng nhập không cần mật khẩu

“Temporary Login Without Password”. Plugin này cho phép tạo tài khoản tạm thời mà không cần mật khẩu để người quản trị có thể truy cập vào trang web của mình. Bằng cách sử dụng plugin này, bạn có thể cung cấp quyền truy cập tạm thời cho người khác mà không cần chia sẻ mật khẩu của bạn.

Plugin “Temporary Login Without Password” giúp đơn giản hóa quy trình truy cập tạm thời bằng cách tạo một liên kết đăng nhập duy nhất mà người dùng có thể sử dụng để truy cập vào trang web. Liên kết này có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó sẽ tự động hết hạn.

Cách sử dụng plugin này rất dễ dàng. Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn có thể tạo tài khoản tạm thời bằng cách chọn “Temporary Logins” từ menu quản trị WordPress. Bạn chỉ cần nhập thông tin cần thiết và plugin sẽ tạo ra một liên kết đăng nhập tạm thời. Bạn có thể chia sẻ liên kết này với người khác và họ sẽ có thể truy cập vào trang web của bạn mà không cần mật khẩu.

Plugin “Temporary Login Without Password” là một công cụ hữu ích cho việc quản lý truy cập vào trang web WordPress của bạn. Nó giúp đơn giản hóa quá trình chia sẻ quyền truy cập tạm thời và đảm bảo an toàn cho mật khẩu của bạn. Nếu bạn cần một giải pháp để cung cấp quyền truy cập tạm thời cho người khác trên trang web WordPress của mình, plugin này là một lựa chọn tốt để thử.