plugin nào tốt nhất để clone nội dung bài viết từ website khác vậy ạ, cảm ơn ạ

Câu hỏi từ Group FB:
plugin nào tốt nhất để clone nội dung bài viết từ website khác vậy ạ, cảm ơn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/651744768859751/