Plugin nào Rewrite lại toàn bộ URL hình ảnh theo tiêu đều bài viết các bác nhỉ @@ Chứ em dùng WP Extra thì khi có bài mới thôi. Lỗi host cái là ảnh bài viết đấy bị chuyển sản /luu-tu-dong-1.jpg

Câu hỏi từ Group FB:
Plugin nào Rewrite lại toàn bộ URL hình ảnh theo tiêu đều bài viết các bác nhỉ @@
Chứ em dùng WP Extra thì khi có bài mới thôi. Lỗi host cái là ảnh bài viết đấy bị chuyển sản /luu-tu-dong-1.jpg
Nguồn: Redirecting...