Plugin liên kết WordPress và Forum Discourse

3 Likes

Plugins này khi mình sử dụng thì tự động đồng bộ bài viết user của wordpress và Discourse hả anh @COP .

2 Likes