Plugin làm song ngữ WordPress

Câu hỏi:
[ Hỏi/ Đáp ]
Các Pro cho em hỏi muốn làm song ngữ <Tiếng Trung> thì nên sử dụng Plugin nào tốt nhất vậy ạ ?
Thank you & Best Regards !
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | [ Hỏi/ Đáp ]