PERFORMANCE & CUSTOMIZE - Các chức năng bổ sung khác

 1. Disable Flatsome issues - Tắt thông báo của Flatsome khi không có key
 2. Enable CDN jsDelivr (hover, animate, nprocess) - Sử dụng css, js CDN thay vì trên hosting của bạn
 3. Enable Turbolinks - Chi tiết: GitHub - turbolinks/turbolinks: Turbolinks makes navigating your web application faster
 4. Lightbox Close Inside - Chuyển icon Lighgbox vào bên trong
 5. Adding the Title Attribute to Image Tags - Tự bổ sung thẻ vào hình ảnh
 6. Customize Icons - Thay thế bộ icon mặc định của hệ thống
 7. SVG & Webp Support - Hỗ trợ upload hình ảnh định dạng SVG & Webp
 8. Change the search multiple field placeholder - Thêm nhiều trường vào Form Search giúp tăng tương tác https://uxflat.com/ux-flat/search-typing-animation/
 9. Site Loader Image - Thêm sự lựa chọn Loading bằng hình ảnh
 10. Disable Header - Bạn có thể ẩn header nhưng khi Scroll vẫn hiển thị
 1. Scroll To Top with Progress Indicator - Thay thế nút Back To Top mặc định (màu sắc …)
 2. Social Icons Hover - Tuỳ chỉnh màu khi Hover
 3. Tooltips (Hidden / Custom) - Tuỳ chỉnh tooltips
 4. Contact All in One - Kết hợp các biểu tượng trong Menu Header