Ối các bác ơi. WP 5.8 đổi cái widget, em thực sự không quen. Có cách nào trả về kiểu Widget cũ không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Ối các bác ơi. WP 5.8 đổi cái widget, em thực sự không quen. Có cách nào trả về kiểu Widget cũ không ạ
Nguồn: Redirecting...