Nhóm mình có bác nào tuyển freelance không ạ

Câu hỏi:
Nhóm mình có bác nào tuyển freelance WordPress hoặc nhận build web không ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Nhóm mình có bác nào tuyển freelance WordPress hoặc nhận build web không ạ