nhờ trợ giúp lỗi gallery hình ảnh sản phẩm

nhờ trợ giúp lỗi gallery hình ảnh sản phẩm
0

web mình dùng flatsome nhưng ảnh sản phẩm cứ hiện 1 nữa hình ảnh như trong hình mô tả, mọi người biết cách fix giúp e với1121