Nhờ mọi người tư vấn hỗ trợ giúp em với ạ. Hiện tại e có website đã tối ưu nhưng điểm trên mobile mà google đánh giá thấp quá https://lammohinh.vn/ . nhờ anh em hỗ trợ giúp với ạ. #wvn-

Nhờ mọi người tư vấn hỗ trợ giúp em với ạ. Hiện tại e có website đã tối ưu nhưng điểm trên mobile mà google đánh giá thấp quá https://lammohinh.vn/ . nhờ anh em hỗ trợ giúp với ạ. #wvn-
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nhờ mọi người tư vấn hỗ trợ giúp em với ạ. Hiện tại e có website đã tối ưu nhưng điểm trên mobile mà google đánh giá thấp quá
https://lammohinh.vn/ . nhờ anh em hỗ trợ giúp với ạ.
#wvn-
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/583263115707917/