Nhờ giúp đổi màu chữ, font chữ mặc định của Wordpress?

Mình thấy Wordpress để mặc định là màu chữ xám mờ rất khó nhìn, có cách nào để màu mặc định cho toàn trang mà không cần phải vào từng trang con để thay đổi không ạ?
Màu chữ này khó nhìn nên sếp bắt đổi, mà vào từng trang mà đổi thì em cũng chết ạ, rất mong được các bạn chỉ giáo :slight_smile:

Thay đổi bằng CSS bạn nhé

1 Like

Bạn có thể hướng dẫn giúp mình chi tiết hơn được không, mình hơi gà :frowning: