Nhờ cao nhân giúp: Có cách nào để xóa 1 bài product sử dụng dòng lệnh trong SSH (VPS Linode) không ạ?

Nhờ cao nhân giúp: Có cách nào để xóa 1 bài product sử dụng dòng lệnh trong SSH (VPS Linode) không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nhờ cao nhân giúp: Có cách nào để xóa 1 bài product sử dụng dòng lệnh trong SSH (VPS Linode) không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/549209172446645/