Nhờ các bác tìm hộ giúp em 1 plugin có chức năng như sau : Khách mua sản phẩm nào đó thì được tặng free 1 số món quà, hiển thị ở cart hoặc checkout, khách có thể tích chọn hoặc bỏ chọn ko lấy quà Tks cả nhà nhiều <3

Nhờ các bác tìm hộ giúp em 1 plugin có chức năng như sau : Khách mua sản phẩm nào đó thì được tặng free 1 số món quà, hiển thị ở cart hoặc checkout, khách có thể tích chọn hoặc bỏ chọn ko lấy quà Tks cả nhà nhiều <3
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nhờ các bác tìm hộ giúp em 1 plugin có chức năng như sau :

Khách mua sản phẩm nào đó thì được tặng free 1 số món quà, hiển thị ở cart hoặc checkout, khách có thể tích chọn hoặc bỏ chọn ko lấy quà

Tks cả nhà nhiều <3
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556802381687324/