Nhà mình có ai gặp trường hợp này chưa ? dùng plugin WP SMTP mà hộp thư đến ko vào inbox .ai gặp rồi hướng dẫn mình fix lỗi với ạ! thanks all!

Câu hỏi từ Group FB:
Nhà mình có ai gặp trường hợp này chưa ? dùng plugin WP SMTP mà hộp thư đến ko vào inbox .ai gặp rồi hướng dẫn mình fix lỗi với ạ! thanks all!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/836565027044390/