⚠️ Ngày 7/5: GHI NHẬN 1 trường hợp tuyển dụng vị trí #THIẾT_KẾ_WEB TRÊN WORDPRESS THU NHẬP >10m làm tại Hoàng Mai mà chưa thấy ai gửi CV! Ib nhận JD ngay và luôn nhé!

Câu hỏi từ Group FB:
:warning: Ngày 7/5: GHI NHẬN 1 trường hợp tuyển dụng vị trí #THIẾT_KẾ_WEB TRÊN WORDPRESS THU NHẬP >10m làm tại Hoàng Mai mà chưa thấy ai gửi CV! Ib nhận JD ngay và luôn nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/773693339998226/