Ngân sách dưới 15 củ nên mua laptop nào cho lập trình nhỉ các bác. Em làm lập trình web

Câu hỏi:
Ngân sách dưới 15 củ nên mua laptop nào cho lập trình nhỉ các bác. Em làm lập trình web. Xin vài dòng máy laptop ạ :blush::blush:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Ngân sách dưới 15 củ nên mua laptop nào cho lập trình nhỉ các bác | Facebook