NEW ELEMENTS - Các chức năng mới chỉ có trong UX Flat

Mặc định, sau khi bạn bật chức năng này, bạn sẽ có thêm Element cùng tên vd: [blog_categories], [more] … với các cấu hình tương ứng

 1. Blog Categories - Blog Categories – UX Flat

 2. More - More – UX Flat
  Có thể dùng kèm mô tả danh mục, chuyên mục, bài viết

 3. Menu - https://uxflat.com/ux-flat/menu/
  Khác với chức năng của Flatsome, Element Menu này sẽ có mục tuỳ chỉnh đến danh sách Menu mà không cần phải chọn lọc từng trang, hỗ trợ Icon Menu.

 4. Icon - https://uxflat.com/ux-flat/icon/
  Tuỳ chỉnh font size, màu sắc, hover …

 5. FAQ Schema - FAQ Schema – UX Flat
  Theo chuẩn Schema dạng Hỏi đáp

 6. Lightbox - Lightbox – UX Flat
  Tính năng ẩn mặc định của Flatsome đã tích hợp thành Element

 7. Table - https://uxflat.com/ux-flat/table/
  Tuỳ biến table, có thể kết hợp Plugin TablePress để hoạt động tốt hơn

 8. IFrame - https://uxflat.com/ux-flat/iframe/
  Giúp bạn nhúng Google Map vào dễ dàng hơn mà không cần phải dùng API