Nền video cho Home Section 1 trong Parallax Pro

Hướng dẫn này cung cấp các bước để thiết lập nền video cho phần thị sai đầu tiên trên trang chủ của Parallax Pro.

Bước 1

Cài đặt và kích hoạt plugin Video Background.

Bước 2

Tạo một Trang mới có tiêu đề say Home ,.

Trong hộp meta “Nền video”, đặt Vùng chứa là ..home-section-1

Tải lên / chọn tệp video mong muốn của bạn ở định dạng mp4 và webm.

Miro Video Converter có thể được sử dụng để chuyển đổi video từ định dạng này sang định dạng khác.

Bước 3

Đi tới Giao diện> Tùy chỉnh> Hình nền Trang trước.

Đặt Hình ảnh Phần 1 nổi bật làm hình ảnh video của bạn (thường là của khung hình đầu tiên).

Bước 4

Đi tới Cài đặt> Đọc.

Đặt trang chủ của bạn để hiển thị một trang tĩnh và chọn Home từ danh sách các trang.