Muốn tạo 1 nút ở góc phải dưới màn hình, ấn vào thì nó đẩy lên 1 form liên hệ thì phải dùng plugin gì, mong các bác chỉ bảo ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Muốn tạo 1 nút ở góc phải dưới màn hình, ấn vào thì nó đẩy lên 1 form liên hệ thì phải dùng plugin gì, mong các bác chỉ bảo ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Muốn tạo 1 nút ở góc phải dưới màn hình, ấn vào thì nó đẩy lên 1 form liên hệ thì phải dùng plugin gì, mong các bác chỉ bảo ạ

floating-click-to-contact-buttons