Mong mọi người giúp mình cần 1 plugin hoặc source vòng quay may mắn. Yêu cầu: Cơ cấu giải linh hoạt (khoản 4-7 giải) Admin tạo tk (user - pass) set số lần quay Lịch sử quay trúng tổng hợp Ai có từng làm qua kiểu như vậy hoặc có sẵn. IB mình để với Cám ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Mong mọi người giúp mình cần 1 plugin hoặc source vòng quay may mắn.
Yêu cầu:
Cơ cấu giải linh hoạt (khoản 4-7 giải)
Admin tạo tk (user - pass) set số lần quay
Lịch sử quay trúng tổng hợp
Ai có từng làm qua kiểu như vậy hoặc có sẵn. IB mình để với
Cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/727117274655833/