Mọing cho hỏi có plugin nào tạo được Folder Media ko ạ. Tức là khi tải ảnh lên thì sẽ có mục chọn foder để cho ảnh vào đó,

Câu hỏi từ Group FB:
Mọing cho hỏi có plugin nào tạo được Folder Media ko ạ. Tức là khi tải ảnh lên thì sẽ có mục chọn foder để cho ảnh vào đó,
Nguồn: Redirecting...