Mọi người xin hỏi sao mình viết rất nhiều bài tối ưu từ khoá, bai viet đã index sao search từ khoá ko thấy bài viết đâu. Trong khi đó từ khoá của bài viết cũ vẫn lên top. Hiện tại web có 1.4K traffic. Xin chân thành cảm ơn!

Mọi người xin hỏi sao mình viết rất nhiều bài tối ưu từ khoá, bai viet đã index sao search từ khoá ko thấy bài viết đâu. Trong khi đó từ khoá của bài viết cũ vẫn lên top. Hiện tại web có 1.4K traffic. Xin chân thành cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người xin hỏi sao mình viết rất nhiều bài tối ưu từ khoá, bai viet đã index sao search từ khoá ko thấy bài viết đâu. Trong khi đó từ khoá của bài viết cũ vẫn lên top. Hiện tại web có 1.4K traffic. Xin chân thành cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/768147953886098/