Mọi người ơi, mình dùng keycdn mà ko muốn load cdn với ip việt nam thì có cách nào ko ạ, do sever vn nhanh sẵn r ạ. Xin cảm ơn!

Mọi người ơi, mình dùng keycdn mà ko muốn load cdn với ip việt nam thì có cách nào ko ạ, do sever vn nhanh sẵn r ạ. Xin cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi, mình dùng keycdn mà ko muốn load cdn với ip việt nam thì có cách nào ko ạ, do sever vn nhanh sẵn r ạ. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/663628561004705/