MỌi người ơi cho mình hỏi sao các bài viết mời của mình nửa tháng nay rồi gg k lập chỉ mục và index cho mình nhỉ. Các bài viết đều do mình tự viết k sao chép ạ. Ai có thể giúp mình được k ạ

Câu hỏi từ Group FB:
MỌi người ơi cho mình hỏi sao các bài viết mời của mình nửa tháng nay rồi gg k lập chỉ mục và index cho mình nhỉ. Các bài viết đều do mình tự viết k sao chép ạ.
Ai có thể giúp mình được k ạ
Nguồn: Redirecting...