Mọi người ơi cho mình hỏi làm sao để rút gọn link kiếm tiền wordpress vậy mọi người . mình thêm scrip rồi mà nhấp vào link vẫn không ra link rút gọn @@

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi cho mình hỏi làm sao để rút gọn link kiếm tiền wordpress vậy mọi người . mình thêm scrip rồi mà nhấp vào link vẫn không ra link rút gọn @@
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/703964550304439/