Mọi người ơi cho em hỏi làm sao để đưa Source code HTML lên Wordpress được ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! ❤️

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi cho em hỏi làm sao để đưa Source code HTML lên Wordpress được ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! :heart:
Nguồn: Redirecting...