Mọi người hiện tại xài plugin Web Push Notification loại nào nhỉ? E thấy có OneSignal là hot mà nó bị giới hạn 30K subscribe.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người hiện tại xài plugin Web Push Notification loại nào nhỉ? E thấy có OneSignal là hot mà nó bị giới hạn 30K subscribe.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/674764229891138/